Terugbetaling door het RIZIV voor patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie

Sinds 1 juni 2009 is er een terugbetaling door het RIZIV voor patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie en die een zorgtrajectcontract hebben afgesloten. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig, waarop staat dat het gaat over een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten.
Je hebt recht op 2 terugbetaalde dieetconsultaties van een half uur per jaar. Patiënten die zich in stadium 4 van hun ziekte bevinden hebben recht op 3 terugbetaalde dieetconsultaties per jaar en patiënten die zich in stadium 5 van hun ziekte bevinden hebben recht op 4 terugbetaalde dieetconsultaties per jaar.

Voor meer info zie http://www.zorgtraject.be.

klok

Bekijk hier mijn consultatie-uren