Werkwijze

Eerste consultatie

Tijdens de eerste consultatie probeer ik inzicht te krijgen in uw huidig leef- en eetpatroon. Daarom zal ik u vragen stellen over uw eet- en leefgewoonten, sportbeoefening, werk, …enz. Algemene richtlijnen kan ik u dan reeds meegegeven. Deze eerste consultatie zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Tweede consultatie

Tijdens de tweede consultatie krijg je van mij een dagschema dat aangepast werd aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren. Werk je liever met kleine stapjes en niet met een strak dagschema, dan kan dat zeker ook.  Aanpassingen gebeuren steeds in overleg en op jou tempo. De tweede consultatie duurt ongeveer 30 minuten.

Opvolgconsultatie

Een opvolgconsultatie (wekelijks of één maal om de 2 weken) duurt minder lang en is noodzakelijk om voortdurend gemotiveerd te blijven en voor een goede follow-up van uw dossier. Tijdens deze consultaties wordt uw gewicht en lichaamssamenstelling (spiermassa, vochtbalans en vetgehalte) gemeten. Dit gebeurt met de TANITA Body Composition Analyzer BC-418MA. U krijgt tijdens deze opvolgconsultaties bovendien de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele moeilijkheden te bespreken. Bijkomende adviezen, tips, productinfo en recepten worden ook meegegeven.
Eens je streefgewicht bereikt, kan je kiezen om maandelijks op controle te blijven komen om je gewicht stabiel te houden, ook op lange termijn.

Als diëtiste wordt er van mij verwacht dat ik de resultaten en vorderingen rapporteer aan uw behandelende arts.

Uiteraard ben ik als diëtiste gebonden aan het beroepsgeheim: privé-gegevens worden nooit doorgegeven of besproken met derden. Ik vervul als diëtiste de taak van vertrouwenspersoon, en zal mij dan ook maximaal inspannen om u in alle discretie te helpen bij het volgen van uw dieet.
Een haalbare doelstelling zullen we dan ook samen realiseren!

Dieetconsultaties zijn mogelijk in de praktijk te Herselt of bij u thuis, zoals u zelf verkiest!

klok

Bekijk hier mijn consultatie-uren